Okolju prijazni izdelki za vse ljubitelje joge! NAKUPUJTE ZDAJ

Pravila in pogoji storitve


POGOJI STORITEV
PROSIMO, DA POZORNO PREBERETE TO POGODBO O POGOJIH STORITVE, SAJ VSEBUJE POMEMBNE INFORMACIJE GLEDE VAŠIH PRAVNIH PRAVIC IN PRAVNIH SREDSTEV.
Zadnja revizija: 2022-04-17 07:59:52

1. PREGLED
This Terms of Service Agreement (“Agreement”) is entered into by and between Maša Pevc s.p., registered address Rozmanova 61, Slovenia (“Company”) and you, and is made effective as of the date of your use of this website https://www.nushyogashop.com (“Site”) or the date of electronic acceptance.
Ta pogodba določa splošne pogoje in določila vaše uporabe https://www.nushyogashop.com kot tudi izdelkov in/ali storitev, ki ste jih kupili ali do katerih dostopate prek tega mesta (»storitve«). Ne glede na to, ali preprosto brskate ali z uporabo tega mesta ali nakupom storitev, vaša uporaba tega mesta in vaš elektronski sprejem te pogodbe pomeni, da ste prebrali, razumeli, potrjujete in se strinjate, da vas ta pogodba zavezuje, naš pravilnik o zasebnosti. Izrazi "mi", "nas" ali "naš" se nanašajo na podjetje. Izrazi "vi", "vaš", "uporabnik" ali "stranka" se nanašajo na vsakega posameznika ali subjekt, ki sprejme to pogodbo, uporablja naše spletno mesto, ima dostop ali uporablja storitve. Nič v tej pogodbi ne podeljuje pravic ali koristi tretjim osebam.
Podjetje lahko kadar koli po lastni in absolutni presoji spremeni ali modificira to pogodbo in vse politike ali pogodbe, ki so vključene v to stran, in takšne spremembe ali modifikacije stopijo v veljavo takoj po objavi na tem spletnem mestu. Vaša uporaba tega mesta ali storitev po takšnih spremembah ali modifikacijah pomeni, da sprejemate to pogodbo, kot je bila nazadnje revidirana.
ČE SE NE STRINJATE, DA VAS ZAVEZUJE TA POGODBA, KOT JE ZADNJE REVIDIRANA, NE UPORABLJAJTE (ALI NADALJUJTE Z UPORABO) TEGA MESTA ALI STORITEV.

2. UPRAVIČENOST
To spletno mesto in storitve so na voljo samo uporabnikom, ki lahko oblikujejo pravno zavezujoče pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo. Z uporabo tega spletnega mesta ali storitev izjavljate in jamčite, da ste (i) stari najmanj osemnajst (18) let, (ii) vam je drugače priznano, da ste sposobni sklepati pravno zavezujoče pogodbe v skladu z veljavno zakonodajo in (iii) ste ni oseba, ki bi ji zakonodaja Slovenije ali druge veljavne jurisdikcije prepovedala nakup ali prejemanje storitev.
Če sklepate to pogodbo v imenu podjetja ali katerega koli pravnega subjekta, izjavljate in jamčite, da imate pravno pooblastilo, da tak pravni subjekt zavežete k določilom in pogojem iz te pogodbe, v tem primeru izraza "vi" , "vaš", "uporabnik" ali "stranka" se nanašajo na tako pravno osebo. Če družba po vašem elektronskem sprejetju te pogodbe ugotovi, da nimate zakonskih pooblastil za zavezovanje take pravne osebe, boste osebno odgovorni za obveznosti iz te pogodbe.

3. PRAVILA OBNAŠANJA UPORABNIKOV
Z uporabo tega mesta potrjujete in se strinjate, da:
Vaša uporaba tega mesta, vključno z vsebino, ki jo pošljete, bo v skladu s to pogodbo in vsemi veljavnimi lokalnimi, državnimi, nacionalnimi in mednarodnimi zakoni, pravili in predpisi.
Tega mesta ne boste uporabljali na način, ki:
je nezakonito ali promovira ali spodbuja nezakonito dejavnost;
Spodbuja, spodbuja ali se ukvarja z otroško pornografijo ali izkoriščanjem otrok;
Spodbuja, spodbuja ali se ukvarja s terorizmom, nasiljem nad ljudmi, živalmi ali lastnino;
Promovira, spodbuja ali se vključuje v kakršno koli neželeno ali drugo nezaželeno množično e-pošto ali hekanje ali vdiranje v računalnik ali omrežje;
Krši pravice intelektualne lastnine drugega uporabnika ali katere koli druge osebe ali subjekta;
Krši pravice do zasebnosti ali javnosti drugega uporabnika ali katere koli druge osebe ali subjekta ali krši katero koli dolžnost glede zaupnosti, ki jo imate do drugega uporabnika ali katere koli druge osebe ali subjekta;
posega v delovanje tega mesta;
Vsebuje ali namesti kakršne koli viruse, črve, hrošče, trojanske konje, rudarje kriptovalut ali drugo kodo, datoteke ali programe, ki so zasnovani ali zmožni uporabljati številne vire, motiti, poškodovati ali omejiti funkcionalnost katere koli programske ali strojne opreme.
Ne boste:
kopirati ali distribuirati v katerem koli mediju katerega koli dela tega mesta, razen če podjetje to izrecno dovoli,
kopirajte ali podvojite to pogodbo o pogojih storitev, ki je bila ustvarjena s pomočjo Generator določil in pogojev TermsHub,
spremeniti ali spremeniti kateri koli del tega mesta ali katero koli z njim povezanih tehnologij,
dostopate do vsebine podjetij (kot je opredeljeno spodaj) ali uporabniške vsebine s katero koli tehnologijo ali sredstvi, ki niso prek tega spletnega mesta.

4. INTELEKTUALNA LASTNINA
Poleg zgornjih splošnih pravil veljajo določbe v tem razdelku posebej za vašo uporabo vsebine podjetij, objavljene na spletnem mestu. Vsebina podjetij na tem spletnem mestu, vključno brez omejitev z besedilom, programsko opremo, skripti, izvorno kodo, API-jem, grafiko, fotografijami, zvoki, glasbo, videoposnetki in interaktivnimi funkcijami ter blagovnimi znamkami, storitvenimi znamkami in logotipi, ki jih vsebuje (»vsebina podjetij«), so v trajni lasti ali pod licenco Nush Nusa Pevc sp in so predmet zaščite avtorskih pravic, blagovnih znamk in/ali patentov.
Podjetja Vsebina vam je na voljo "takšna, kot je", "kot je na voljo" in "z vsemi napakami" samo za vašo informacijo in osebno, nekomercialno uporabo in je ni dovoljeno prenašati, kopirati, reproducirati, distribuirati, prenašati, predvajati, prikazovati, prodajati, licencirati ali drugače izkoriščati za kakršne koli namene brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja podjetja. Ta pogodba ne podeljuje nobene pravice ali licence v okviru katere koli avtorske pravice, blagovne znamke, patenta ali druge lastninske pravice ali licence.

5. VAŠA UPORABA UPORABNIŠKIH VSEBIN
Nekatere funkcije tega mesta lahko uporabnikom omogočajo ogled, objavo, objavo, skupno rabo ali upravljanje (a) idej, mnenj, priporočil ali nasvetov (»prispevki uporabnikov«) ali (b) literarnih, umetniških, glasbenih ali drugo vsebino, vključno s fotografijami in videoposnetki, vendar ne omejeno nanje (skupaj z uporabniškimi prispevki, »uporabniška vsebina«). Z objavo ali objavo uporabniške vsebine na tem spletnem mestu izjavljate in jamčite podjetju, da (i) imate vse potrebne pravice za distribucijo uporabniške vsebine prek tega spletnega mesta ali prek storitev, bodisi zato, ker ste avtor uporabniške vsebine in imate pravico do distribucije iste ali ker imate ustrezne distribucijske pravice, licence, soglasja in/ali dovoljenja za uporabo, v pisni obliki, od lastnika avtorskih pravic ali drugega lastnika uporabniške vsebine in (ii) uporabniška vsebina ne krši pravice katere koli tretje osebe.
Strinjate se, da ne boste zaobšli, onemogočili ali kako drugače posegali v funkcije, povezane z varnostjo tega mesta (vključno brez omejitev s tistimi funkcijami, ki preprečujejo ali omejujejo uporabo ali kopiranje katere koli vsebine podjetja ali uporabniške vsebine) ali uveljavljali omejitev uporabe tega mesta, vsebino podjetij ali uporabniško vsebino v njej.

6. PODJETJA UPORABA UPORABNIŠKIH VSEBIN
Določbe v tem razdelku veljajo posebej za uporabo uporabniške vsebine, objavljene na spletnem mestu s strani podjetij.
Sami ste odgovorni za katero koli in vso vašo uporabniško vsebino ali uporabniško vsebino, ki ste jo predložili, ter za posledice in zahteve za njeno distribucijo.
V zvezi s prispevki uporabnikov potrjujete in se strinjate, da:
Vaši uporabniški prispevki so popolnoma prostovoljni.
Vaši uporabniški prispevki ne vzpostavljajo zaupnega razmerja ali podjetja ne zavezujejo, da vaše uporabniške prispevke obravnava kot zaupne ali tajne.
Podjetje nima nobene obveznosti, niti izrecne niti implicitne, za razvoj ali uporabo vaših uporabniških prispevkov in vam ali komur koli drugemu ne pripada nikakršno nadomestilo za namerno ali nenamerno uporabo vaših uporabniških prispevkov.
Podjetje ima v lasti izključne pravice (vključno z vso intelektualno lastnino in drugimi lastniškimi pravicami) do vseh uporabniških prispevkov, objavljenih na tem spletnem mestu, in je upravičeno do neomejene uporabe in razširjanja vseh uporabniških prispevkov, objavljenih na tem spletnem mestu, za kakršne koli namene, komercialne ali druge, brez priznanja ali nadomestila vam ali komurkoli drugemu.
V zvezi z uporabniško vsebino z objavo ali objavo uporabniške vsebine na tem spletnem mestu pooblaščate podjetje, da uporablja intelektualno lastnino in druge lastninske pravice v in do vaše uporabniške vsebine, da omogoči vključitev in uporabo uporabniške vsebine na način, ki ga predvideva to spletno mesto. in ta sporazum.
Podjetju s tem podeljujete svetovno, neizključno, brezplačno, podlicencirano in prenosljivo licenco za uporabo, reprodukcijo, distribucijo, pripravo izpeljank, združevanje z drugimi deli, prikazovanje in izvajanje vaše uporabniške vsebine v povezavi s tem mestom, vključno brez omejitev za promocijo in redistribucijo celotnega ali dela tega mesta v kateri koli medijski obliki in prek katerega koli medijske poti brez kakršnih koli omejitev in brez kakršnega koli plačila ali drugega nadomestila ali dovoljenja ali obvestila vam ali kateri koli tretji osebi. Prav tako vsakemu uporabniku tega mesta podeljujete neizključno licenco za dostop do vaše uporabniške vsebine prek tega mesta ter za uporabo, reprodukcijo, distribucijo, pripravo izpeljanih del, kombiniranje z drugimi deli, prikazovanje in izvajanje vaše uporabniške vsebine, kot je dovoljeno. prek funkcionalnosti tega mesta in v skladu s to pogodbo.
Zgornje licence, ki ste jih podelili v svoji uporabniški vsebini, prenehajo veljati v komercialno razumnem času, potem ko odstranite ali izbrišete svojo uporabniško vsebino s tega mesta. Razumete in se strinjate, da lahko podjetje obdrži (vendar ne distribuira, prikazuje ali izvaja) strežniške kopije vaše uporabniške vsebine, ki je bila odstranjena ali izbrisana. Zgornje licence, ki ste jih podelili v svoji uporabniški vsebini, so trajne in nepreklicne.
Podjetje na splošno ne preverja vnaprej uporabniške vsebine, vendar si pridržuje pravico (vendar nima nobene dolžnosti), da to stori in odloči, ali je kateri koli element uporabniške vsebine primeren in/ali v skladu s to pogodbo. Podjetje lahko kadar koli in brez predhodnega obvestila odstrani kateri koli element uporabniške vsebine, če krši to pogodbo.

7. POVEZAVE DO SPLETNIH STRANI TRETJIH OSEB
To spletno mesto lahko vsebuje povezave do spletnih mest tretjih oseb, ki niso v lasti ali pod nadzorom podjetja. Podjetje ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino, določila in pogoje, pravilnike o zasebnosti ali prakse spletnih mest tretjih oseb. Poleg tega podjetje ne cenzurira ali ureja vsebine spletnih mest tretjih oseb. Z uporabo tega mesta podjetje izrecno odvezujete vsakršne odgovornosti, ki izhaja iz vaše uporabe katerega koli spletnega mesta tretjih oseb. V skladu s tem vas podjetje spodbuja, da ste pozorni, ko zapustite to spletno mesto, in da pregledate določila in pogoje, pravilnike o zasebnosti in druge ustrezne dokumente drugih spletnih mest, ki jih morda obiščete.

8. ODPOVED ODGOVORNOSTI ZA ZAJAVE IN JAMSTVA
IZREČNO POTRJUJETE IN SE STRINJATE, DA BO VAŠA UPORABA TEGA MESTA NA LASTNO ODGOVORNOST IN DA JE TO MESTO NA VOLJO »KOT JE«, »KOT JE NA VOLJO« IN »Z VSEMI NAPAKAMI«. PODJETJE, NJEGOVI URADNIKI, DIREKTORJI, ZAPOSLENI, AGENTI ZAVRAČAJO VSAKA JAMSTVA, ZAKONSKA, IZRECNA ALI POSREDNA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA, VSE NAZNAČENA JAMSTVA GLEDE LASTNIŠTVA, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO, PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠITVE. PODJETJE, NJEGOVI URADNIKI, DIREKTORJI, ZAPOSLENI IN ZASTOPNIKI NE DAJEJO NOBENIH ZAJAV ALI JAMSTEV GLEDE (I) TOČNOSTI, POPOLNOSTI ALI VSEBINE TEGA SPLETNEGA MESTA, (II) TOČNOSTI, POPOLNOSTI ALI VSEBINE KAKRŠNEGA KOLI SPLETNEGA MESTA, KI JE POVEZANO (PREK HIPERPOVEZAVE, PREPOVED OGLAŠEVANJE ALI DRUGAČE) NA TEM SPLETNEM MESTU IN/ALI (III) STORITVAH NA TEM SPLETNEM MESTU ALI NA KATERIH KOLI SPLETNIH MESTIH, KI SO POVEZANA (PREKO HIPERPOVEZAV, OGLAŠEVANJA V PASICAH ALI DRUGAČE) S TEM SPLETNIM MESTOM, IN PODJETJE ZA TEGA NE PREVZEMA NOBENE ODGOVORNOSTI ALI ODGOVORNOSTI.
POLEG TOGA IZREČNO POTRJUJETE IN SE STRINJATE, DA NOBENA USTNA ALI PISNA INFORMACIJA ALI NASVET, KI GA ZAGOTAVLJA PODJETJE, NJEGOVI URADNIKI, DIREKTORJI, ZAPOSLENI ALI AGENTI TER TRETJI PONUDNIK STORITEV, NE BO (I) PREDSTAVLJAL PRAVNEGA ALI FINANČNEGA SVETOVANJA ALI (II) KAKRŠNO KOLI VRSTO JAMSTVA V ZVEZI S TO SPLETNIM MESTOM ALI STORITVAMI NA TEM SPLETNEM MESTU IN UPORABNIKI SE NE SMEJO ZANAŠATI NA KAKRŠNE KOLI TAKE INFORMACIJE ALI NASVETE.
ZGORNJA ZAVRNITEV ZAJAV IN JAMSTEV VELJA V NAJVEČJEM MERU, KI GA DOVOLJUJE ZAKON, in ostane v veljavi tudi po prekinitvi ali izteku te pogodbe ali vaši uporabi tega mesta ali storitev, ki jih najdete na tem mestu.

9. OMEJITEV ODGOVORNOSTI
PODJETJE, NJEGOVI URADNIKI, DIREKTORJI, ZAPOSLENI, AGENTI IN VSI TRETJI PONUDNIKI STORITEV V NOBENEM PRIMERU NE BODO ODGOVORNI VAM ALI KATERIKI DRUGI OSEBI ALI PRAVNIKU ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, KAZENSKO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, KI JE KAKRŠNE KOLI ŠKODE, KI JE LAHKO POSLEDICA (I) TOČNOSTI, POPOLNOSTI ALI VSEBINE TEGA SPLETNEGA MESTA, (II) TOČNOSTI, POPOLNOSTI ALI VSEBINE KAKRŠNEGA KOLI SPLETNEGA MESTA, KI JE POVEZANO (PREK HIPERPOVEZAVE, OGLAŠEVANJA ALI DRUGAČE) S TEM SPLETNIM MESTOM, (III) STORITVE, KI JIH NAJDETE NA TEM SPLETNEM MESTU ALI NA KAKRŠNEM KOLI SPLETNEM MESTU, KI JE POVEZANO (PREKO HIPERPOVEZAVE, OGLAŠEVANJA ALI DRUGAČE) S TEM SPLETNIM MESTOM, (IV) KAKRŠNE KOLI NARAVNE POŠKODBE OSEB ALI PREMOŽENJA, (V) RAVNANJE TRETJIH OSEB KAKRŠNEKOLI NARAVI, (VI ) KAKRŠNA KOLI PREKINITEV ALI PRENEHANJE STORITEV NA ALI S TEGA SPLETNEGA MESTA ALI S KATERIH KOLI SPLETNIH MEST, POVEZANIH (PREKO HIPERPOVEZAV, OGLAŠEVANJA V PASICAH ALI DRUGAČE) S TEM SPLETNIM MESTOM, (VII) KAKRŠNI KOLI VIRUSI, ČRVI, HROŠČI, TROJANSKI KONJI ALI PODOBNO, KI SE LAHKO PRENOSIJO NA ALI S TEGA SPLETNEGA MESTA ALI KATEREGA KOLI SPLETNEGA MESTA KI JE POVEZANA (PREK HIPERPOVEZAVE, OGLAŠEVALNE PASICE ALI DRUGAČE) S TEM SPLETNIM MESTOM, (VIII) KAKRŠNA KOLI UPORABNIŠKA VSEBINA ALI VSEBINA, KI JE OBREKLJUJOČA, NADLEGUJOČA, ŽALLJIVA, ŠKODLJIVA ZA MLADOLETNIKE ALI KAKRŠNA KOLI ZAŠČITENA RAZREDA, PORNOGRAFSKA, »X-OCENA«, NEOBSCENA ALI DRUGAČE NEPRIJEDNA , IN/ALI (IX) KAKRŠNE KOLI IZGUBE ALI ŠKODE, KI JE NASTALA KOT POSLEDICA VAŠE UPORABE TEGA SPLETNEGA MESTA ALI STORITEV, KI JIH NAJDETE NA TEM SPLETNEM MESTU, NA TEMELJI GARANCIJE, POGODBE, ODŠKODNIKA ALI KAKRŠNE KOLI DRUGE PRAVNE ALI PRAVIČNE TEORIJE IN NE glede na to, ALI JE PODJETJE OBVEŠČENO O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE ALI NE.
POLEG TOGA IZREČNO POTRJUJETE IN se strinjate, da je treba kakršen koli razlog za tožbo, ki izhaja iz ali je povezan s tem spletnim mestom ali storitvami, ki jih najdete na tem spletnem mestu, začeti v enem (1) letu po nastanku vzroka za tožbo, sicer bo takšen razlog za tožbo biti trajno prepovedan.
ZGORNJA OMEJITEV ODGOVORNOSTI VELJA V NAJVEČJEM MERU, KI GA DOVOLJUJE ZAKON, IN ostane v veljavi tudi po prekinitvi ali poteku te pogodbe ali vaši uporabi tega mesta ali storitev, ki jih najdete na tem mestu.

10. ODŠKODNINA
Strinjate se, da boste podjetje in njegove uradnike, direktorje, zaposlene, zastopnike zaščitili, branili, odškodninili in zaščitili pred kakršnimi koli zahtevki, zahtevami, stroški, izdatki, izgubami, obveznostmi in škodo vseh vrst in narave (vključno z, brez omejitev) , razumnih odvetniških honorarjev), ki jih podjetje neposredno ali posredno naloži ali ima zaradi (i) vaše uporabe in dostopa do tega mesta; (ii) vaše kršitve katerega koli določila te pogodbe ali politik ali pogodb, ki so vključene v to pogodbo; in/ali (iii) vašo kršitev katere koli pravice tretjih oseb, vključno brez omejitev s katero koli intelektualno lastnino ali drugo lastninsko pravico. Odškodninske obveznosti iz tega razdelka ostanejo v veljavi tudi po prekinitvi ali izteku te pogodbe ali vaši uporabi tega mesta ali storitev, ki jih najdete na tem mestu.

11. PRENOS PODATKOV
Če to spletno mesto obiščete iz države, ki ni država, v kateri se nahajajo naši strežniki, lahko vaša komunikacija z nami povzroči prenos informacij prek mednarodnih meja. Z obiskom tega mesta in elektronsko komunikacijo z nami soglašate s takšnimi prenosi.

12. RAZPOLOŽLJIVOST SPLETNE STRANI
V skladu z določili in pogoji te pogodbe in naših politik si bomo komercialno razumno prizadevali zagotoviti to spletno mesto 24/7. Potrjujete in se strinjate, da je lahko to mesto občasno nedostopno iz kakršnega koli razloga, vključno z, vendar ne omejeno na, občasno vzdrževanje, popravila ali zamenjave, ki jih izvajamo občasno, ali drugih vzrokov zunaj našega nadzora, vključno z, vendar ne omejeno na , prekinitev ali izpad telekomunikacijskih ali digitalnih prenosnih povezav ali druge okvare.
Potrjujete in se strinjate, da nimamo nadzora nad razpoložljivostjo tega mesta na trajni ali neprekinjeni osnovi in da ne prevzemamo nobene odgovornosti do vas ali katere koli druge stranke v zvezi s tem.

13. PREKINJENE STORITVE
Družba si pridržuje pravico, da kadar koli preneha ponujati ali zagotavljati katero koli storitev, iz katerega koli razloga ali brez njega in brez predhodnega obvestila. Čeprav si družba zelo prizadeva, da bi čim bolj podaljšala življenjsko dobo vseh svojih storitev, pride do trenutkov, ko bo storitev, ki jo ponujamo, ukinjena. Če je temu tako, podjetje ne bo več podpiralo tega izdelka ali storitve. V takem primeru vam bo družba ponudila primerljivo storitev, na katero lahko preselite, ali vračilo denarja. Podjetje ne bo odgovorno vam ali kateri koli tretji osebi za kakršno koli spremembo, začasno ukinitev ali prekinitev katere koli storitve, ki jo lahko ponudimo ali omogočimo dostop do nje.

14. PRISTOJBINE IN PLAČILA
Potrjujete in se strinjate, da bo vaše plačilo zaračunalo in obdelalo Nush Nusa Pevc sp.
Strinjate se, da boste plačali vse in vse cene in pristojbine za storitve, kupljene ali pridobljene na tem spletnem mestu, v trenutku, ko naročite storitve.
Podjetje si izrecno pridržuje pravico, da kadar koli spremeni ali spremeni svoje cene in pristojbine, takšne spremembe ali modifikacije pa bodo objavljene na spletu na tem spletnem mestu in začnejo veljati takoj, ne da bi vas bilo treba dodatno obvestiti.
Politika vračila: za izdelke in storitve, ki so upravičeni do vračila, lahko zahtevate celotno vračilo v nekaj dneh od nakupa (»obdobje vračila«). Vračilo bo obdelano v dneh od zahteve. V nobenem primeru ne boste upravičeni do več kot enega povračila za isto storitev.

15. NI TRETJIH UPRAVIČENCEV
Nič v tej pogodbi ne podeljuje pravic ali koristi tretjim osebam.

16. SKLADNOST Z LOKALNIMI ZAKONI
Podjetje ne daje nikakršnih zagotovil ali jamstev, da je vsebina, ki je na voljo na tem spletnem mestu, primerna v vsaki državi ali jurisdikciji, in dostop do tega mesta iz držav ali jurisdikcij, kjer je njegova vsebina nezakonita, je prepovedan. Uporabniki, ki se odločijo za dostop do tega mesta, so odgovorni za skladnost z vsemi lokalnimi zakoni, pravili in predpisi.

17. VELJAVNO PRAVO
To pogodbo in vse spore ali zahtevke, ki izhajajo iz ali v zvezi z njo ali njeno vsebino ali sestavo, urejajo in razlagajo v skladu z zakoni Slovenije, Piran, z izključitvijo kolizijskih pravil.

18. REŠEVANJE SPOROV
Morebitni spori ali zahtevki, ki izhajajo iz teh pogojev storitev ali so povezani z njimi, bodo rešeni z zavezujočo arbitražo. Vsak tak spor ali zahtevek je treba obravnavati posamično in se ne sme združiti v nobeni arbitraži s kakršnim koli zahtevkom ali sporom katere koli druge stranke. Arbitraža mora biti izvedena v Sloveniji, v Piranu, odločitev o arbitražni razsodbi pa lahko izda katero koli za to pristojno sodišče.

19. NASLOVI IN NASLOVI
Naslovi in naslovi te pogodbe so samo zaradi priročnosti in lažjega sklicevanja in se ne smejo na kakršen koli način uporabiti za tolmačenje ali razlago dogovora strank, kot je drugače določeno tukaj.

20. LOČLJIVOST
Vsaka zaveza in dogovor v tej pogodbi se za vse namene razlaga kot ločena in neodvisna zaveza ali pogodba. Če pristojno sodišče meni, da je katera koli določba (ali del določbe) te pogodbe nezakonita, neveljavna ali kako drugače neizvršljiva, to ne vpliva na preostale določbe (ali dele določb) te pogodbe in se ugotovi, veljavno in izvršljivo v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.

21. KONTAKTNI PODATKI
Če imate kakršna koli vprašanja o tej pogodbi, nas kontaktirajte po elektronski ali navadni pošti na naslednji naslov:
Maša Pevc s.p.
Rozmanova 61
Slovenija
info@nushyoga.com

X